Μπορούν οι ψείρες του τριχωτού της κεφαλής να αναπτύξουν ανθεκτικότητα σε ένα προϊόν αγωγής κατά των φθειρών;

Τα προϊόντα Paranix δεν περιέχουν εντομοκτόνες ουσίες και έχουν πλήρως μηχανικό τρόπο δράσης. Συνεπώς, οι ψείρες του τριχωτού της κεφαλής δεν μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα σε κανένα από τα συστατικά των προϊόντων Paranix. Υπάρχει η πιθανότητα ωστόσο οι ψείρες να αναπτύξουν ανθεκτικότητα σε συστατικά προϊόντων που έχουν ως βάση τα εντομοκτόνα. Εντούτοις, η ανάπτυξη πραγματικής αντίστασης στα εντομοκτόνα είναι σχετικά σπάνια. Άλλοι λόγοι που μπορεί να ευθύνονται για τυχόν αποτυχία της αγωγής  είναι:

  • κακή διάγνωση.
  • μη τήρηση των οδηγιών χρήσης: ανεπαρκής ποσότητα προϊόντος, ανεπαρκής διάρκεια εφαρμογής, αδυναμία απομάκρυνσης των ψειρών και των αυγών τους μέσω του κτενίσματος, κ.τ.λ.
  • εκ νέου προσβολή από συμμαθητές, μέλη της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων) στους οποίους δεν εφαρμόστηκε αγωγή.
  • παράλειψη καθαρισμού και απολύμανσης του περιβάλλοντα χώρου.
  • παράλειψη επανελέγχου 7 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή και εκ νέου εφαρμογής, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Σε αντίθεση με το Paranix, η ανθεκτικότητα των ψειρών στην κεφαλή είναι γνωστό θέμα με θεραπείες που βασίζονται σε εντομοκτόνα.