Vad är skillnaden mellan Paranix och produkter baserade på kemiska insektsmedel?

Till skillnad från produkter baserade på kemiska insektsmedel innehåller Paranix behandlingssortiment inga kemiska insektsmedel och har ett rent mekaniskt verkningssätt. Därför kan huvudlöss inte bli resistenta mot någon av ingredienserna.